• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

>>> ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวออนไลน์

1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" --> https://bit.ly/34jhTS9
2. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" --> https://bit.ly/3fSHgzD
ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู "ผลการคัดเลือก"
3. กรอกใบรายงานตัวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
4. ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ภายในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
5. หลังจากชำระเงินแล้วให้ดำเนินการขอ NSRU Account เพื่อใช้งานระบบงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ที่ NSRU Account กรอกข้อมูลเสร็จรอ 1 วันเพื่ออนุมัติรหัส --> https://e-account.nsru.ac.th/
6. เอกสารการรายงานตัวและ NSRU Account ส่งในวันเปิดภาคเรียนที่อาคาร 14 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน