• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร

อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
กรอกใบสมัครที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา"
พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT หรือ Counter Service ทุกสาขา
หลังจากวันที่ชำระเงิน 2 วันทำการ  ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครเพื่อตรวจสถานะการสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
เมื่อผ่านคุณสมบัติให้รอดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป
ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับสมัคร
 ดาวน์โหลด