• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีรับมอบเทียนพรรษาเพื่อนำถวายต่อ ณ วัดโพธิ์ธาราม จังหวัดนครสวรรค์

พิธีรับมอบเทียนพรรษาเพื่อนำถวายต่อ ณ วัดโพธิ์ธาราม จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับมอบเทียนพรรษา จากผู้ช่วยศาสตาจารย์ธีรพร พรมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม   เพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์  นำถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ธาราม ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. เนื่องในวันเข้าพรรษา

ในการนี้คณะครุศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว