• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมการจัดสรรงบประมาณประจำปี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ได้เชิญทีมงานผู้บริหาร และหัวหน้าสาขา 8 หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ร่วมหารือการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 โดยขอให้ยืดนโยบายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นความคุ้มค่า  ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์

#การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019