• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเกณฑ์การให้คะแนนสำหรบคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมกับกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนสำหรบคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2

#การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019