• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

ในโอการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย