• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชา ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานอัตราจ้าง ศ.รศ.ผศ.อาจารย์ ป.เอกป.โทป.ตรี
1. การศึกษาปฐมวัย1320123240
2. ภาษาอังกฤษ1410042150
3. ภาษาไทย0310004130
4. สังคมศึกษา0410122320
5. คณิตศาสตร์1220023140
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป2200022220
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา2620055730
8. พลศึกษา2620145370
9. จิตวิทยาและการแนะแนว2210041320
10. ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา2410061610
11. พื้นฐานการศึกษา1140033420
รวม 14371703343133350

สายสนับสนุน

สังกัด ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการปฏิบัติการ ป.เอกป.โทป.ตรี
สำนักงานคณบดี17112111066
รวม 17112111066