• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตารางกิจกรรมหอพัก สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ตารางกิจกรรมหอพัก สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นักศึกษาชายจัดที่หอพักสุขาวดี นักศึกษาหญิงจัดที่หอหญิง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ย่านมัทรี
แต่งกายเสื้อขาว กางเกงวอร์ม

29 พฤศจิกายน อบรมคุณธรรมจริยธรรม
30 พฤศจิกายน ทักษะการใช้ภาษา
1 ธันวาคม Exercise
6 ธันวาคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
7 ธันวาคม ทักษะการใช้ภาษา