• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3