• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อคณะครุศาสตร์

ขอเชิญออกแบบเสื้อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. เสื้อยืดคอกลม

2. เสื้อยืดคอปก

3. เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีหมวก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

   ต้องเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เงินรางวัล 

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของทุกประเภท จะได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท

สมัครและส่งผลแบบเสื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม