• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
หัวหน้าสาขา

ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ธานี เกสทอง
อาจารย์ประจำสาขา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม