• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-5530-3456

e-Mail : paponsan@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ธานี เกสทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-2162-3594

e-Mail : thaneeketthong@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-6925-4466

e-Mail : satorn2511@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม