• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์พรรณี เหมะสถล
หัวหน้าสาขา

อาจารย์พรรณี เหมะสถล - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์นุชนารถ ธิประโชติ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นุชนารถ ธิประโชติ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม