• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์มงคล จันทร์ภิบาล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์มงคล จันทร์ภิบาล - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.พรรณราย เทียมทัน
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.พรรณราย เทียมทัน - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.นันธวัช นุนารถ
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.นันธวัช นุนารถ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.วุฒิชัย พิลึก
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วุฒิชัย พิลึก - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสำฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสำฤทธิ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ภราดร พิมพ์พันธุ์
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ภราดร พิมพ์พันธุ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม