• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.ภราดร พิมพ์พันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ภราดร พิมพ์พันธุ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-7729-5684

e-Mail : nighttime@outlook.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 06-1689-2626

e-Mail : puttasem@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.มงคล จันทร์ภิบาล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9172-3358

e-Mail : kumkol@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1972-5294

e-Mail : pannarai.t@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-1839-5651

e-Mail : kulrapas.t@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-4123-4892

e-Mail : kraiwit_leo@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1491-4555

e-Mail : nuntawatnunart.nn@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-4601-6404

e-Mail : woodiefamous@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสำฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสำฤทธิ์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-6590-1189

e-Mail : indream.pnf@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม