• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์
หัวหน้าสาขา

อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.บังอร ทิวาพรนานุกูล
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.บังอร ทิวาพรนานุกูล - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม