• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
หัวหน้าสาขา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.น้ำค้าง สุขเกษ
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.น้ำค้าง สุขเกษ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม