• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานคณบดี

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม - หัวหน้าสำนักงาน

Telephone : 08-1475-0288

e-Mail : phonglada_mk@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวเบญจพรรณ ทองคำน้อย - พนักงานพิมพ์ดีด

Telephone : 08-9856-8104

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวจรินทร สุขขานน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจรินทร สุขขานน - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Telephone : 08-7199-0611

e-Mail : rinja_1@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางชไมพร อู๋ชนะภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชไมพร อู๋ชนะภัย - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Telephone : 08-9704-7666

e-Mail : ิbua2522@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายราเมศ ชาญณรงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายราเมศ ชาญณรงค์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Telephone :

e-Mail : rames.c@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม - นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Telephone : 08-6933-9096

e-Mail : icewirapat@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสำราญ สระเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสำราญ สระเกตุ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Telephone : 08-1474-1163

e-Mail : sarinya25_23@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นายภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ - นักวิชาการศึกษา

Telephone : 08-6914-7576

e-Mail : d.wutthipan@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Telephone : 08-1735-0621

e-Mail : patchree16@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ
นักวิชาการศึกษา

นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ - นักวิชาการศึกษา

Telephone : 09-2564-9452

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม