• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW & Activities

Education-News

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดกาารรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

20-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

20-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอนทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม ราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

13-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง แสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกสอนจากโครงการแลกเปลี่ยน SEA Teacher จากประเทศฟิลิปปินส์

07-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

06-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

23-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

NEW & Activities

Education-Activities

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ครูปฐมวัยมืออาชีพ โดยสาวิชาการศึกษาปฐมวัย

22-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู

21-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักย่านมัทรี กายบริหาร

21-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

20-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9 มกราคม 2562

11-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

โครงการอบรมพุทธบุตรฯ ในหัวข้อธรรมะกับวัยรุ่น บรรยายโดย พระมหาสมปอง

06-02-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

NEW & Activities

Education-Training

ประมวลภาพ การอบรมโครงการครู คูปองครู หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

25-08-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ ห้องพระบาง อาตาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

30-07-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งห้องอบรมผู้เข้าอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

30-06-2018 ICEIT

แจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)

07-05-2018 ICEIT

ประชาสัมพันธ์ห้อง อบรม 9 มาตรฐาน

28-04-2018 ICEIT

ตารางเรียนมาตารฐานที่ 9 ความเป็นครู เริ่มอบรมในวันที่ 17 - 26 เมษายน 2561

17-04-2018 ICEIT

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส ตาคลี ( เริ่มงานช่วงเดือน พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 61)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครน้อง Part time LG ประจำสาขา LOTUS อ.ตาคลี นครสวรรค์ ระยะเวลาตั้งแต่ 16 ก.พ - 31พ.ค 62 (รายได้ต่อเดือน 11,000 +)

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

10-01-2019 ราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครสวรรค์-อุทัยธานี

11-09-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

โรงเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร์ อ.โต้ง เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แนะนำปรึกษาคอร์สเรียน ประจำสาขานครสวรรค์

11-09-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด จ.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานขาย 1 อัตตรา

11-09-2018 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม