• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์เวนุกา ตาลาน
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์เวนุกา ตาลาน - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-7259-3953

e-Mail : manhporlolom@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-4179-8836

e-Mail : wanbisao17@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-6774-8371

e-Mail : nonay_narak@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7841-9656

e-Mail : tb_poom@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1281-1246

e-Mail : ngamnin@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-2947-2713

e-Mail : kollawat.27@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม