• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์วันวิสาข์ พูลทอง
หัวหน้าสาขา

อาจารย์วันวิสาข์ พูลทอง - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เนรัญชลา จารุจิตร
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เนรัญชลา จารุจิตร - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์นิพัทธา สังข์ยก
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นิพัทธา สังข์ยก - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เวนุกา ตาลาน
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เวนุกา ตาลาน - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม