• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
หัวหน้าสาขา

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.อาภากร โพธิ์ดง
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.อาภากร โพธิ์ดง - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภิรญา โพธิ์พิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ภิรญา โพธิ์พิทักษ์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม