• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ
หัวหน้าสาขา

อาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ - หัวหน้าสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ - อาจารย์ประจำสาขา


ข้อมูลเพิ่มเติม