• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วไลกรณ์ แก้วคำ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-5268-0809

e-Mail : walaikorn.k@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-5053-1164

e-Mail : suchaadaa@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม