• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-5053-1164

e-Mail : suchaadaa@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-5792-4942

e-Mail : rotee_tong22@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-8271-4979

e-Mail : ubonnapa@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พัชร รุจิรานันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์พัชร รุจิรานันท์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-4688-1722

e-Mail : patpatchara52@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม