• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการคุรุพัฒนา หรือโครงการ EPLC

Professional Learning Community: PLC

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา 2561

1.ขั้นตอนการสมัครเมลสมาชิกสถาบันคุรุพัฒนา (หมายเลข 9)

https://docs.google.com/document/d/1E3AiwIaGXPeXWlrfUgn8PHtZrkgqvOHp-PS_HJe71Bk/edit

2.ขั้นตอนการส่งงาน  Demo - 1 ถึง  Demo – 7

3.การส่งงานใน Google Classroom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รหัสการเข้าร่วม Google Classroom

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา      รหัส qdoaxqg

สาขาวิชาสังคมศึกษา              รหัส 8e3asr

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        รหัส mgjb28h

สาขาวิชาคณิตศาสตร์              รหัส 4yz5td

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      รหัส 6k0gqh9

สาขาวิชาพลศึกษา                 รหัส m6k9qp

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ             รหัส hvdbppf

สาขาวิชาภาษาไทย                 รหัส 7umr6kl

 

4.ตัวอย่าง PLC     ขั้น 1 PLAN  หมายเลข 5

                        ขั้น 2 DO    หมายเลข 6

                        ขั้น 3 SEE    หมายเลข 7

 

Professional Learning Community: PLC

การพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

PLC khurusapha ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=cwwclqnDvF8

PLC khurusapha ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=PQRPOBInwYQ

PLC khurusapha ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vtRQVNZ4NXY

  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: คุรุสภา KSP Media