• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันอังคาร 26 มิถุนายน 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันอังคาร 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธาราทองบอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานโดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สนใจติดต่อคุณสุทรามาศ ยะหัตตะ 0-2561-2445 ต่อ 707