• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดการสำหรับการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

กำหนดการสำหรับการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561