• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมภาษณ์เพื่อมอบทุนการศึกษา ณ ห้องดาวดึง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 การสัมภาษณ์เพื่อมอบทุนการศึกษา ณ ห้องดาวดึง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง ได้รับเกียรติเป็นกรรมการสำหรับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในครั้งนี้