• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Capiz State University (CAPSU) ซึ่งะมาทำการฝึกสอน ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือ จ.นครสวรรค์

มีควบคุมและดูแล คือ อาจารย์เนรัญชลา จารุจิตร และ อาจารย์เวนุกา ตาลาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์