• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ที่จะมาร่วมการเข้าร่วมการสัมมนาปลายภาค ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เตรียมรองเท้าสำหรับการถ่ายรูปหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายรูปหมู่ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562