• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ โครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตรื มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป้นการบรรยายให้ความรู้ จาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์