• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2562

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี