• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด(Part-time)จ.นครสวรรค์

บริษัท: คุมอง นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย

สวัสดิการ : 
จะแจ้งให้ทราบตอนสัมภาษณ์ (เฉพาะพนักงานประจำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิงเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่อาชีวะระดับปวชปี่ 1 หรือ 2 ในจ.นครสวรรค์
2. มีเวลาว่างช่วงวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.และวันเสาร์ 9.00-18.30 น.(เวลาทำงานภาคบังคับ อังคาร-ศุกร์ 16.30-20.00 น.และเสาร์ 09.30-18.30 น.)
3. มีความรู้วิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ใช้คู่มือการตรวจ)
4. มีความรับผิดชอบ,ขยัน,อดทน,ซื่อสัตย์,ช่างสังเกต
5. สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย 12 เดือน
วิธีการรับสมัครงาน : 
ให้นำหลักฐานส่วนตัวมากรอกใบสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเองและสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อน เปิดรับสมัครทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.(ไม่รับสมัครทางเว็บไซต์)

โทร 063 907 8628