• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รับการพิจารณาทุนมูนิธิ SET ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิจารณาทุนมูนิธิ SET สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม และอาจารย์ ทองแดงสุกเหลือง เป็นคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุน