• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงานผลการสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562

รายงานผลการสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2562

รายละเอียด นักศึกษาสามาระเข้าไปอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่าง

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nsru.ac.th/office/index.php/view/f8oibivfww8lahgtfihp