• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองแทนบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบได้

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองแทนบัตรนักศึกษาเข้าห้องสอบได้

นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำกับการสอน ได้จากลิงค์ด้านล่าง

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nsru.ac.th/office/index.php/view/v8ja7w2x4wtnhjtvnioe