• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนั้น

ให้รายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์

http://regis.nsru.ac.th/pr/recruitment/graduate

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -12.00 น.

รายละเอียดตามประกาศที่แนบไว้