• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภํฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภํฎนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ 8 ราชภํฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ