• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีโครงการวันพระราชทานนาม ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีโครงการวันพระราชทานนาม ราชภัฏ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

การแต่งกาย 

 - ผู้บริหาร และบุคลากร     เครื่องแบบปกติขาว (หน่วยงานละ 10 คน)
 - นักศึกษา                       ชุดนักศึกษา

 - ผู้ที่ไม่มีเครื่องแบบปกติขาว      ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง