• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ปิดทำการเพื่อลดการระบาดของโรค Covid-19 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2563 กลุ่มงานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อ และการส่งหนังสือราชการ ตาม QR Code ด้านล่าง