• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประชุมร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี