• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์

พนักงานบริการหน้าร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
เมืองนครสวรรค์, นครสวรรค์
1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
2. ให้บริการจัดเสิร์ฟอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ :

อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)
สวัสดิการ:

พนักงานประจำ 9,000-12,500บาท/เดือน
พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง )
วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110 บาท/ชั่วโมง OT.172-220 บาท/ชั่วโมง
ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
ค่ากะปิดร้าน
ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า