• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณธครุศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการปฐมพยาบาล และการป้องกันอันตรายจากโรคระบาด COVID-19 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกสาขาวิชา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

.