• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ฯ 21 มีค 64

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 1  และ ผอ.ดุจดาว วิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่  และ ผอ.วราภรณ์  ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อกนะถอนพัฒนา ให้เกียรติเป้นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์