• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์