• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นประธานสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ - 17 พฤษภาคม 2564