• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขั้นตอนการจองรายวิชาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)

ขั้นตอนการจองรายวิชาเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)

หลังจากรายงานตัวและได้เลขประจำตัวนักศึกษาแล้ว หากใครยังไม่มี NSRU Account สำหรับเข้าใช้งานในระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
สามารถลงทะเบียน NSRU Account ได้ที่ https://e-account.nsru.ac.th/ (ลงทะเบียนแล้ว รอ 1 วันทำการจึงจะสามารถใช้งาน Account ได้)
*มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ https://www.facebook.com/ARITC.NSRU/

ดูวิดีโอแนะนำข้อบังคับและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1. ข้อบังคับและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา --> https://www.youtube.com/watch?v=GjodTZvvlZM
2. การดูปฏิทินวิชาการ --> https://www.youtube.com/watch?v=6MF24bjMMLk
3. การใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ --> https://www.youtube.com/watch?v=ycWIAPm7nFQ

การจองรายวิชา
1. เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล http://regis.nsru.ac.th/
2. เลือกเมนู "ระบบงานสำหรับนักศึกษา" (เลือกจากด้านบนของเว็บไซต์)
3. เข้าสู่ระบบด้วย NSRU Account เลือกเมนู "ลงทะเบียนจองรายวิชาตามแผนหรือจองรายวิชาล่าช้า"
4. เลือกจองรายวิชาตามความต้องการ หรือปรึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้

*การจองรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้จองรายวิชาภายใน 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2564*