• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการรับสมัครของทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง กำหนดการรับสมัครของทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ