• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดตามแนบ