• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ห้องเรียนมาตรฐาน

ห้องเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นห้องเรียนมาตรฐาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะแก่การเรียนรู้

 

อุณหภูมิและแสงสว่าง

ห้องเรียนมีแอร์ อุณหภูมิของห้องเย็นสบาย แสงสว่างที่มีความเหมาะสมแก่การมองเห็นต่อการใช้สายตาของนักศึกษา

 

Projector

Projector มีความสว่าง ให้ภาพที่คมชัด และสะดวกสบายแก่การใช้ในการเรียนการสอน

 

เครื่องขยายเสียงสำหรับการบรรยาย

เป็นเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมไมค์โครโฟน ที่จะช่วยในการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจน

 

Visaulize

อุปกรณ์แสดงภาพนิ่ง ที่มีคุณภาพ สนับสนุนในการเรียนการสอนเพิ่มเติมแก่นักศึกษา