• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-6662-2428

e-Mail : korn_penu@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9269-8263

e-Mail : suchartjundokmai@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สยาม ทองใบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สยาม ทองใบ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-4099-6231

e-Mail : peet_sp@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9665-0698

e-Mail : armnelka@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-5140-6486

e-Mail : suthigron@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-5713-2594

e-Mail : nok_ja2@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-6196-5553

e-Mail : pornsinart@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-0304-9031

e-Mail : st_wiriyakit@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จุฑาวัฒน์ กำลังทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์จุฑาวัฒน์ กำลังทวี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม