• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-7197-5495

e-Mail : ake_garu@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-2641-1289

e-Mail : numkang30@yahoo.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-8805-0575

e-Mail : beautyd.biw@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1740-7970

e-Mail : taitumajag@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม