• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชา ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานอัตราจ้าง ศ.รศ.ผศ.อาจารย์ ป.เอกป.โทป.ตรี
1. การศึกษาปฐมวัย0320113140
2. ภาษาอังกฤษ1410042150
3. ภาษาไทย0310004130
4. สังคมศึกษา0420123330
5. คณิตศาสตร์0220012130
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป2200022220
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา2610054720
8. พลศึกษา1620045450
9. จิตวิทยาและการแนะแนว1200030210
10. ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา1400050500
11. พื้นฐานการศึกษา1140042420
รวม 9371502312731300

สายสนับสนุน

สังกัด ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการปฏิบัติการ ป.เอกป.โทป.ตรี
สำนักงานคณบดี17013112057
รวม 17013112057