• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ผศ.ดร.นิเวศน์ คำรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.นิเวศน์ คำรัตน์ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-4573-7200

e-Mail : nivesrin@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9638-6359

e-Mail : c.pranee@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7919-9694

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9958-0679

e-Mail : bubpha_j@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7208-0766

e-Mail : saypu21@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สิริพร เสมาทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-9241-9696

e-Mail : panawong_2@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ สมราช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ สมราช - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม